Vitajte


Vitajte na stránke určenej všetkým priaznivcom obce Spišská Teplica!

Žijeme v Teplici je názov občianskeho združenia, ktorého cieľom je všestranne zlepšovať podmienky života v obci Spišská Teplica. Táto stránka vznikla z potreby napĺňať tento cieľ.
Stránka neslúži iba členom združenia, ale je určená všetkým obyvateľom a priaznivcom obce Spišská Teplica. Členovia združenia chcú na nej vytvoriť priestor pre zverejňovanie všetkých zaujímavých a aktuálnych udalostí zo života obce a vytvoriť priestor pre "teplické" témy.

Ste pozvaní!